Osvoji CLUO Welcome box 5

PRAVILA I UVJETI NAGRADNOG NATJEČAJA

Molimo Vas da prije sudjelovanja u nagradnom natječajuā€œOsvojiCLUO Welcome Box 5ā€ pročitate pravila i uvjete.Članak 1. OrganizatorOvaj nagradni natječaj priređuje i organiziraGO CLUOD.O.O.(CLUOĀ Hospitality) (Kaptol 13, Zagreb), OIB:43153877564(dalje u tekstu: Organizator).Članak 2. Svrha, trajanje i mjesto provođenja natječaja Nagradni natječaj provodi se u svrhu promicanja javne slike Organizatora te povećanja interakcije na Organizatorovoj službenoj stranici na Facebooku i Instagramu.Ā Nagradni natječaj traje od20.prosincado22.prosinca2023.,a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web straniciwww.hostcluo.com, Facebook straniciCLUO:https://www.facebook.com/cluohospitality/i Instagram straniciCLUO:https://www.instagram.com/host_cluo/.Članak 3. Pravo sudjelovanja Sudjelovanje u nagradnom natječaju je besplatno. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruju svi punoljetni korisnici druÅ”tvene mreže Facebook i Instagram u skladu s Uvjetima poslovanja Facebooka i Instagrama. Maloljetnici i zaposlenici Organizatora te njihova uža obitelj nemaju pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju. Članak 4. Način sudjelovanjaZa sudjelovanje u nagradnom natječaju te ostvarivanje prava naosvajanje promidžbenih nagrada, sudionici moraju označiti ā€œsviđa mi seā€Facebook stranicuCLUOili ā€œpratiā€ Instagram profilCLUO, označiti prijateljau komentaru objave u kojoj je objavljen natječaj . Ukupno 1 komentar naInstagram straniciCLUOi 1 komentar na Facebook straniciCLUOpremaodabiru Organizatora osvajaju nagradu. Sudionici navedeno moraju objavitinajkasnije do22.prosinca2023. u 23:59 sati. Sudionici mogu neograničenoputa sudjelovati.Članak 5. Nagradni fond i način primanja nagradeNagradni fond sastoji se od jedne nagrade na Instagramu i jednenagrade na Facebooku: ukupno 20Welcome Box 5*. Nagrada se ne možezamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Sudionici koji sudjeluju unagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ilidrugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima.Osvajatelji će biti obavijeÅ”teni direktno o osvajanju nagrade, a rezultatinagradnog natječaja bit će objavljeni na Facebook stranici i Instagram profiluCLUOu roku od 24 sata nakon zavrÅ”etka nagradnog natječaja.Nagrađeni sudionici bit će kontaktirani od strane Organizatora putem poruke (Facebook Message / Instagram Direct Message) u kojoj će navesti dodatne informacije kako bi primili ili preuzeli nagradu (ime i prezime, mail adresa, adresa stanovanja i broj telefona). Prihvaćanjem ovih pravila sudionici nagradnog natječaja daju izričitu suglasnost za objavu svojih osobnih podataka na službenoj stranici Organizatora, za koriÅ”tenje njihovih osobnih podataka i fotografija u svrhu objave rezultata bez ikakve naknade te u svrhu daljnjeg promicanja ostalih aktivnosti Organizatora. Prihvaćanjem ovih pravila svi sudionici daju izričitu suglasnost da se njihovi osobni podaci mogu čuvati i koristiti za potrebe ovog nagradnog natječaja te u svrhu daljnje promidžbe ostalih aktivnosti Organizatora. U trenutku kad dobitnici preuzmu promidžbene nagrade, prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema njima. Osim dodjeljivanja nagrada dobitnicima, Organizator prema ostalim sudionicima neće imati nikakve druge obveze. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama. Članak 6. Nadležno tijelo U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Članak 7. Mogućnost prekida nagradnog natječaja Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavijeÅ”teni putem službene stranice CLUO na Facebooku i Instagramu. Članak 8. Izmjene pravila Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja. Članak 9. NapomenaOvaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookomi Instagramu, Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju.VaÅ”e podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnostiovoga natječaja, dajete tvrtkiGO CLUOD.O.O., a ne Facebooku iInstagramu. Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostor iobjava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može značiti zadiranjeu privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba.Ako sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na naÅ”oj stranicina Facebooku i Instagramu smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljnoteGO CLUOD.O.O. ne snosi odgovornost za njihov sadržaj,kao niti za zloporabu koriÅ”tenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.Također, smatrat će se da, ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj naFacebookovoj ili Instagram stranici Organizatora (uključujući fotografije,tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.),imaju sva potrebna ovlaÅ”tenja za objavu takvog sadržaja.Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuÅ”tenje zakoriÅ”tenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinÅ”ke i bilo koje drugekomercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugihprava koja im po tom osnovu pripadaju.U Zagrebu,20.prosinca2023.GO CLUOD.O.O. (CLUOĀ Hospitality)Organizator