Nagradni natječaj za iznajmljivače

Osvoji CLUO Welcome box 5

PRAVILA I UVJETI NAGRADNOG NATJEČAJA

Molimo Vas da prije sudjelovanja u nagradnom natječaju

ā€œOsvoji CLUO Welcome Box 5ā€ pročitate pravila i uvjete.

Članak 1. Organizator

Ovaj nagradni natječaj priređuje i organizira GO CLUO D.O.O.

(CLUOĀ Hospitality) (Kaptol 13, Zagreb), OIB: 43153877564

(dalje u tekstu: Organizator).

Članak 2. Svrha, trajanje i mjesto provođenja natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promicanja javne slike Organizatora

te povećanja interakcije na Organizatorovoj službenoj stranici na Facebooku

i Instagramu.

Nagradni natječaj traje od 20. prosinca do 22. prosinca 2023.,

a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici

Ā www.hostcluo.com, Facebook stranici

CLUO: https://www.facebook.com/cluohospitality/ i Instagram stranici

CLUO: https://www.instagram.com/host_cluo/.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

Sudjelovanje u nagradnom natječaju je besplatno. Pravo sudjelovanja

u nagradnom natječaju ostvaruju svi punoljetni korisnici druŔtvene mreže

Facebook i Instagram u skladu s Uvjetima poslovanja Facebooka i

Instagrama.

Maloljetnici i zaposlenici Organizatora te njihova uža obitelj

nemaju pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Članak 4. Način sudjelovanja

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju te ostvarivanje prava na

osvajanje promidžbenih nagrada, sudionici moraju označiti ā€œsviđa mi seā€

Facebook stranicu CLUO ili ā€œpratiā€ Instagram profil CLUO, označiti prijatelja

u komentaru objave u kojoj je objavljen natječaj . Ukupno 1 komentar na

Instagram stranici CLUO i 1 komentar na Facebook stranici CLUO prema

odabiru Organizatora osvajaju nagradu. Sudionici navedeno moraju objaviti

najkasnije do 22. prosinca 2023. u 23:59 sati. Sudionici mogu neograničeno

puta sudjelovati.

Članak 5. Nagradni fond i način primanja nagrade

Nagradni fond sastoji se od jedne nagrade na Instagramu i jedne

nagrade na Facebooku: ukupno 20 Welcome Box 5*. Nagrada se ne može

zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Sudionici koji sudjeluju u

nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili

drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima.

Osvajatelji će biti obavijeÅ”teni direktno o osvajanju nagrade, a rezultati

nagradnog natječaja bit će objavljeni na Facebook stranici i Instagram profilu

CLUO u roku od 24 sata nakon zavrŔetka nagradnog natječaja.

Nagrađeni sudionici bit će kontaktirani od strane Organizatora putem poruke

(Facebook Message / Instagram Direct Message) u kojoj će navesti dodatne

informacije kako bi primili ili preuzeli nagradu (ime i prezime, mail adresa,

adresa stanovanja i broj telefona).

Prihvaćanjem ovih pravila sudionici nagradnog natječaja daju izričitu

suglasnost za objavu svojih osobnih podataka na službenoj stranici

Organizatora, za koriŔtenje njihovih osobnih podataka i fotografija u svrhu

objave rezultata bez ikakve naknade te u svrhu daljnjeg promicanja ostalih

aktivnosti Organizatora.

Prihvaćanjem ovih pravila svi sudionici daju izričitu suglasnost da se

njihovi osobni podaci mogu čuvati i koristiti za potrebe ovog nagradnog

natječaja te u svrhu daljnje promidžbe ostalih aktivnosti Organizatora.

U trenutku kad dobitnici preuzmu promidžbene nagrade, prestaju sve

daljnje obveze Organizatora prema njima. Osim dodjeljivanja nagrada

dobitnicima, Organizator prema ostalim sudionicima neće imati nikakve

druge obveze.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane

s nagradama.

Članak 6. Nadležno tijelo

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja

nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 7. Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti

za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti,

otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavijeÅ”teni

putem službene stranice CLUO na Facebooku i Instagramu.

Članak 8. Izmjene pravila

Organizator zadržava pravo izmjene pravila natječaja.

Članak 9. Napomena

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom

i Instagramu, Facebook i Instagram ga ne promiču niti sponzoriraju.

VaŔe podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti

ovoga natječaja, dajete tvrtki GO CLUO D.O.O., a ne Facebooku i

Instagramu. Napominjemo, Facebook i Instagram su javni prostor i

objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može značiti zadiranje

u privatnost, kako samih sudionika natječaja, tako i trećih osoba.

Ako sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na naŔoj stranici

na Facebooku i Instagramu smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno

te GO CLUO D.O.O. ne snosi odgovornost za njihov sadržaj,

kao niti za zloporabu koriÅ”tenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Također, smatrat će se da, ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na

Facebookovoj ili Instagram stranici Organizatora (uključujući fotografije,

tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.),

imaju sva potrebna ovlaŔtenja za objavu takvog sadržaja.

Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuŔtenje za

koriŔtenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinŔke i bilo koje druge

komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih

prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Ā 

U Zagrebu, 20. prosinca 2023.

GO CLUO D.O.O. (CLUOĀ Hospitality)

Organizator

Natrag na blog